Dmitriy Polishchuk

Retouching & Postproduction

Photographers: Dmitry Peretrutov, Gleb Sologub, Marina Karpiy, Max Goncharuk, Olga Osnach, Sergo Klepach, Sergey Yushkov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mitya@polishchuk.com.ua +38 097-430-26-87